Dzień Głośnego Czytania

phoca thumb m 1  To święto, którego najważniejszymi odbiorcami są dzieci. Czytanie im na głos stymuluje ich rozwój, wzbogaca słownictwo i pobudza wyobraźnię. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania został ustanowiony z inicjatywy Polskiej Izby Książki w 2001 roku.

 Data 29 września odnosi się do urodzin Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży. Biblioteka podejmuje działania mające na celu rozbudzenie u dzieci zamiłowania do czytania oraz działania sprzyjające zwiększeniu aktywności czytelniczej uczniów. Wysokie kompetencje czytelnicze wpływają na sukces uczniów w szkole. Czytanie jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, to jedna z najważniejszych umiejętności zdobywana przez ucznia w procesie kształcenia.