Nauczyciele

 

Skład Rady Pedagogicznej:

 

 

 mgr Małgorzata JASTRZĄB

dyrektor szkoły

nauczyciel plastyki

 

mgr Magdalena POLAK

wicedyrektor szkoły

nauczyciel języka polskiego i zajęć rewalidacyjnych

 

mgr Maria JAROSŁAWSKA

pedagog szkolny,

nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

 

mgr Danuta GIZA

bibliotekarz

 

nauczyciele sprawujący opiekę w świetlicy szkolnej

mgr Patrycja PROKOPIUK

mgr Urszula ALEKSIEJ

 mgr Tomasz WŁODARCZYK

mgr Waldemar OZGA

mgr Tomasz TORBA

mgr Danuta GIZA

mgr Dorota KRAWIEC

mgr Lucyna PRZEBIEGLEC

mgr Sabina DZIEKAN

mgr Anna ALEKSIEJ – SZELĄG

mgr Małgorzata ŁANOCHA

mgr Bogumiła DZIEKAN - GĄBKA

mgr Maria JAROSŁAWSKA

mgr Małgorzata JASTRZĄB

 

wychowawcy oddziałów przedszkolnych

mgr Anna MAGDA - GUŁA

mgr Bogusława KUŁAGA

mgr Joanna TOKARZ

mgr Sylwia JASIŃSKA - KOLANO

mgr Marzena RYSIAK

mgr Gabriela JELEŃ

mgr Joanna WYSTĘPEK

mgr Izabela ZIÓŁKOWSKA

 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

mgr Lucyna PRZEBIEGLEC

mgr Sabina DZIEKAN

 mgr Dorota KRAWIEC

 

nauczyciel wspomagający

mgr Ewelina NICPOŃ – BOGACZ

 

nauczyciele języka polskiego

mgr Anna ALEKSIEJ - SZELĄG

mgr Małgorzata ŁANOCHA

mgr Magdalena POLAK

 

mgr Jerzy FLIS

nauczyciel historii i WOS;

 

mgr Agnieszka GRUSZECKA

nauczyciel historii i geografii

 

nauczyciele języka angielskiego

mgr Renata POGODA

mgr Patrycja PROKOPIUK

 

nauczyciele języka niemieckiego

mgr Sabina STACHURA

 

nauczyciele matematyki

mgr Renata GODEK

mgr Bogusława SKOWRON

 

mgr Bogusława SKOWRON

nauczyciel fizyki

 

mgr inż. Elżbieta ŻUCHOWSKA – PEZDA

nauczyciel biologii

 

mgr Edyta RYBSKA - KOZIOŁ

nauczyciel chemii i przyrody;

 

mgr Waldemar OZGA

nauczyciel muzyki, zajęć artystycznych, plastyki

 

mgr inż. Tomasz WŁODARCZYK

nauczyciel informatyki, techniki

 

nauczyciele wychowania fizycznego

mgr Bogumiła DZIEKAN – GĄBKA

mgr Tomasz TORBA

 

nauczyciele religii

ks. mgr Dominik MIKULSKI

ks. mgr Zbigniew SMOŁKOWICZ

 

 Pracownicy administracji:

Beata NIEDŹWIEDŹ – sekretarz szkoły

Marta KUSEK – intendent

 

Pracownicy obsługi:

Ewa DYDUŁA

Anna JANCZAK – MIŁOŚ

Anna JABRZYK

Danuta KOWALSKA

Małgorzata LEŚ

Urszula MYJAK

Halina PADYKUŁA

Elżbieta PARYS

Ryszard RÓŻAŃSKI

Renata RUGAŁA

Dorota SIDUR

Stanisława FRONC