BohaterON – włącz historię!

Jest to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Nasza szkoła już kolejny raz włączyła się w tę kampanię. Uczniowie na lekcjach historii poznawali biogramy uczestników Powstania Warszawskiego, pisali do nich kartki online. Mogli w ten sposób upamiętnić to ważne w naszej historii wydarzenie.

DYPLOM