Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

phoca thumb m 3  Zdając sobie sprawę z tego, że to do nas właśnie – nauczycieli wychowania przedszkolnego należy nauczanie dzieci poprawnego i bogatego języka oraz swobody w posługiwaniu się nim, od wielu lat w naszym przedszkolu kładziemy nacisk na edukację czytelniczą.

 Nasze przedszkole aktywnie uczestniczy w promowaniu czytelnictwa wśród swoich przedszkolaków. Nauczycielki z wszystkich grup wiekowych organizują wyjścia z przedszkolakami do Biblioteki Szkolnej, w której pani bibliotekarka dobiera książki odpowiednio do wieku i omawianej tematyki. Przedszkolaki razem z nauczycielką wypożyczają książki do przedszkola, a później czytają je dzieciom w czasie poobiedniego relaksu. W salach przedszkolnych utworzone są kąciki czytelnicze, a chętni rodzice zgłaszają się do głośnego czytania wybranych bajek. Równie ważne są przedstawienia w których aktorami są same przedszkolaki. Inscenizacje utworów literackich wzbogacają przeżycia dzieci przez wiązanie słowa z działaniem. Inscenizowanie pobudza twórczą postawę dziecka, jego inicjatywę, ekspresję zarówno w słowie, jak i w działaniu. Również organizacja różnych imprez na przykład „Dzień Postaci z bajek” czy „Dzień Pluszowego Misia” pozwalają dzieciom przybliżyć książki i ich bohaterów.