Olimpusek

zdjecie oplimpusek

Jak co roku uczniowie najmłodszych klas brali udział w olimpiadzie OLIMPUSEK.

Sesja zimowa przeznaczona była dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej i polegała na rozwiązaniu zintegrowanego sprawdzianu zróżnicowanego na klasy. Treść sprawdzianów uwzględniała elementy edukacji polonistycznej, społeczno-przyrodniczej i matematycznej. Każdy test konkursowy składał się z 21 pytań. Ocenie podlegało każde pytanie w teście sprawdzającym. 

 Organizator olimpiad OLIMPUSEK dokonał klasyfikacji uczestników bez uwzględnienia liczby osób, które w sprawdzianie konkursowym uzyskały ten sam wynik. W związku z tym wszyscy uczestnicy (niezależnie od liczby osób), którzy uzyskali np. 210 punktów zostali sklasyfikowani na I miejscu.

LAUREATAMI  spośród naszych uczniów zostali:

Olimpusek - kl. 1a

1.Pola Adamarek-    185 punktów  

Olimpusek - kl. 1b

1.Zuzanna Ziółko  -  198 punktów 

2.Szymon Rec - 187 punktów

3.Michał Kręcigłowa -  186 punktów

Olimpusek – kl. 2

1.TOMASZ   JAWORSKI  -       208 punktów    -       zajął 2 miejsce w Polsce!

2. Adrian Kuzara        -  192 punkty

Serdecznie gratulujemy uczniom i rodzicom!

Mamy nadzieję, że olimpiady stały się zachętą dla uczniów do pogłębiania wiedzy.

Dziękujemy paniom z edukacji wczesnoszkolnej za przygotowanie uczniów do konkursu.