Światowy Dzień Wody

 

dw  22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody. Ma on zwrócić naszą uwagę na rzecz oczywistą - że o wodę musimy dbać, a od jej stanu zależy jakość naszego życia na Ziemi. Niestety rzeki, które są kluczowe dla zapewnienia nam wody, są w coraz gorszym stanie. Stan zasobów wodnych na świecie jest bardzo zły. Gwałtowny wzrost liczby ludności, industrializacja, zmiana klimatu oraz intensywne gospodarowanie przez człowieka zasobami planety, ma ogromny wpływ na stan wody na Ziemi. Ochrona zasobów wodnych powinna zatem stać się priorytetem działań władz krajowych i międzynarodowych.

System rzeczny, to system krwionośny naszej planety, bez niego nie ma życia. Sprawnie funkcjonujący pomaga nam odbudowywać zasoby wodne na Ziemi. W Polsce mamy 150 tys. km rzek, ale jedynie ok. 20% z nich pozostało w stanie zbliżonym do naturalnego. Wciąż wywierana jest na nie ogromna, niszcząca presja. Stawiane są na nich bariery, regulowane są brzegi czy pogłębianie koryta. Realizacja planów związanych z użeglowieniem Wisły spowoduje destrukcję systemu rzecznego w Polsce. Zagrożone są jednak nie tylko duże rzeki, ale przede wszystkim te małe, które systematycznie pod pozorem prac utrzymaniowych pozbawione są swoich naturalnych cech, zapewniających równowagę ich ekosystemom.

Mimo tak wielu zagrożeń, wciąż mamy w Polsce unikatowe w skali kontynentu rzeki, które wiją się swobodnie wśród bujnej roślinności, będąc ostoją dla wielu gatunków zwierząt i roślin. Co ważne - pełnią one istotne funkcje w oczyszczaniu wody i zatrzymaniu jej lokalnie w glebie, ograniczając tym samym skutki suszy. Dlatego właśnie w Światowym Dniu Wody powinniśmy przypomnieć sobie o ekosystemie, który jest dla nas dostarczycielem wody.