Co kryje polska ziemia?

 logo W listopadzie nasza szkoła brała udział w ogólnopolskiej kampanii archeologicznej poruszającej temat polskiego dziedzictwa narodowego ukrytego w ziemi i pracy archeologów. Projekt edukacyjny „Ukryte dziedzictwo. Co kryje polska ziemia?” realizowany był w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”. Wybrane klasy na lekcjach historii oraz wiedzy o społeczeństwie poznawały zagadnienia związane z najnowszymi badaniami archeologicznymi.

 Uczniowie zostali zapoznani z pojęciem archeologii i jej roli jako nauki społecznej - aż do zrozumienia jej udziału w aktualnych badaniach nad przeszłością regionu. Dowiedzieli się na czym dokładnie polega praca archeologa (ze szczególnym uwzględnieniem odkryć dokonywanych w Polsce) oraz dlaczego i jak należy chronić dziedzictwo kulturowe ukryte pod ziemią. Podczas lekcji uczniowie m.in. oglądali film na temat współczesnej archeologii i wykonywali mapy mentalne związane z tym pojęciem. Zajęcia kształtowały wśród młodych odbiorców świadomość obywatelską oraz właściwy model postawy w zakresie ochrony i zachowania polskiego dziedzictwa archeologicznego.

załącznik 1

załącznik 2