Projekt – Szkoła Tolerancji

phoca thumb m screenshot 2020-06-29 kurs internetowy szkoy tolerancji  Od marca nasza szkoła brała udział w ogólnopolskim programie Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej realizując projekt edukacyjny „Szkoła Tolerancji”. W ramach projektu zajmowaliśmy się takimi zagadnieniami jak: wspólnota, tożsamość, różnorodność, wykluczenie, przeciwdziałanie przemocy, stereotypy oraz tolerancja i nietolerancja w języku. Zastanawialiśmy się CO NAS ŁĄCZY, A CO DZIELI ? W oparciu o jakie wartości i cele należy budować więź społeczną?

 Realizując zadania projektowegrupa uczniów z klasy VI b oraz VII przygotowałamapy myśli wokół słów WSPÓLNOTA i RÓŻNORODNOŚĆ. Część z nich została wykonana analogowo, ale większość za pomocą narzędzi cyfrowych. Jedno z zadań podsumowujących projekt wykonała klasa IV b wraz z wychowawcą panem Tomaszem Włodarczykiem. Za pomocą aplikacji zoom.us. w programie Mentimeter uczniowie wspólnie tworzyli „Szkolną mapę dobrych miejsc”. Zamieścili na niej miejsca, w których spędzają najwięcej czasu. Na pierwszym miejscu zgodnie usytuowali salę komputerową. Kolejno wymieniali: jadalnię, salę matematyczną, szatnię, salę do plastyki, główny korytarz, salę gimnastyczną czy też salę języka polskiego. Zdecydowanie postawili na miejsca znajdujące się wewnątrz budynku. Wybrali przestrzenie widoczne i wspólne, gdzie spotykają i komunikują się z innymi. Z kolei uczniowie klasy VI a i VI b za pomocą aplikacji Flipgrid tworzyli łańcuszek „Trzy dobre słowa”. Zadanie polegało na nagraniu filmiku i powiedzeniu trzech dobrych słów o poprzedniej osobie. Pomimo początkowego entuzjazmu ze strony młodzieży, pojawiły się problemy z właściwym doborem słów, które miały opisać daną osobę. Trudno było uczestnikom „łańcuszka ” wybrać tylko trzy dobre słowa, które miały być najważniejsze. Odpowiedzi jakie pojawiały się na nagraniach były różnorodne i odnosiły się zarówno do wyglądu jak również opisywały cechy charakteru koleżanek i kolegów. Pomysł na to zadanie był szczególnie ciekawy z racji naszego odosobnienia w czasie pandemii. Młodzież miała możliwość kontaktu ze sobą, ale w sposób inny niż dotąd. Zwieńczeniem wszystkich zadań był Wirtualny Dzień Różnorodności Kulturowej. Już teraz można odszukać naszą szkołę na mapie i zobaczyć część naszych prac: https://padlet.com/fundacjaCEO/SzkolaTolerancji2020

Warto dodać, że Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej na rzecz Dialogu i Rozwoju został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2002 roku w oparciu o Powszechną Deklarację o Różnorodności Kulturowej. UNESCO proponuje obchodzenie Dnia Różnorodności za pomocą prostych aktywności: odwiedzenia wystawy, przeczytania książki lub obejrzenia filmu o innej niż własna kulturze albo spotkania z przedstawicielami różnych religii lub narodowości. Święto obchodzone jest 21 maja.

Opiekunem i koordynatorem całego projektu „Szkoła Tolerancji” była pani Agnieszka Gruszecka zaś nauczycielem wspierającym pan Tomasz Włodarczyk.