Igraszki z ogniem w edukacji wczesnoszkolnej.

 phoca thumb m dscn1835 W związku omawianą tematyką „Gorący żywioł” uczniowie klasy 3b realizowali to zagadnienie metodą projektów. Przez tydzień uczniowie edukacji wczesnoszkolnej samodzielnie planowali, odkrywali ,dokonywali wyborów i oceniali swoją aktywność badawczą. Założeniem tej metody jest również odpowiedzialność uczestników za proces uczenia się, integrację zespołu klasowego, w którym uczniowie, dzięki pracy w grupie, uczą się rozwiązywania problemów, aktywnego słuchania, skutecznego komunikowania się, a także wzmacniają poczucie własnej wartości.

 Projekt przebiegał w trzech etapach. W pierwszym etapie została wspólnie przygotowana siatka tematyczna dotycząca aktualnego zasobu wiedzy uczniów oraz lista pytań do projektu. W etapie drugim nastąpiła próba znalezienia odpowiedzi na postawione pytania oraz formułowanie pytań nowych, bardziej złożonych. Najważniejszą częścią drugiego etapu jest aktywność badawcza uczniów. Podczas tej fazy uczniowie poszukiwali, zdobywali, gromadzili i porządkowali wiedzę korzystając z książek, czasopism i tabletów. Ważnym warunkiem realizacji tego etapu jest rozmowa z ekspertem. W związku z tym do realizacji projektu został zaproszony strażak pan Łukasz Kwapisz, który w ciekawy i profesjonalny sposób opowiedział wiele ciekawostek związanych z omawianym tematem i ze swoją pracą. Wizyta rozpoczęła się od obejrzenia i omówienia interesującego filmu edukacyjnego na temat pracy strażaków. Podczas spotkania uczniowie podejmowali udane próby stawiania pytań i zapamiętywania odpowiedzi udzielanych przez eksperta. Była to również świetna okazja do przymierzenia stroju strażackiego oraz przećwiczenia na manekinie udzielania pierwszej pomocy. Również podczas wizyty p. Łukasz poruszył temat „Jak miło i bezpiecznie spędzić ferie?” Istotnym punktem drugiej części projektu jest również umożliwienie dzieciom bezpośrednie poznanie obiektów i zjawisk społeczno –przyrodniczych. W ramach tego jeden dzień projektu był dniem eksperymentów, podczas którego uczniowie obserwowali, wykonywali, wyciągali i zapisywali wnioski z przeprowadzonych doświadczeń związanych z gaszeniem ognia. Również podczas przerw lekcyjnych szukali po szkole znaków przeciwpożarowych, ewakuacyjnych oraz sprzętu gaśniczego. W trzecim etapie projektu nastąpiła podsumowująca rozmowa oraz dzielenie się z innymi swoją wiedzą. W ramach tej fazy uczniowie nowo nabytymi informacjami podzielili się z innymi formie ciekawych plakatów oraz notatek w formie mapy myśli. Wykonane prace zostały wyeksponowane na szkolnym korytarzu. Na zakończenie została dokonana analiza projektu, ocena stopni realizacji zakładanych celów oraz nowa siatka tematyczna.