Spacerując po mieleckim cmentarzu parafialnym...

phoca thumb m dscn1668  Wykorzystując piękną jesienną aurę oraz świętowanie 100 rocznicy niepodległości uczniowie klas trzecich szkoły podstawowej spacerowali z przewodnikiem po mieleckim cmentarzu parafialnym. Dnia 13 listopada odwiedziły mogiły powstańców styczniowych i legionistów Józefa Piłsudskiego na których zapaliły znicze i zmówiły modlitwę.

 Podczas trwania edukacyjno – wychowawczego spaceru uczestnicy dowiedzieli się m.in. o dziejach mieleckich nekropolii parafialnych oraz o wybranych osobach na nich pochowanych. Przekonali się, że istniejące groby to często prawdziwe dzieła sztuki, sygnowane przez znanych kamieniarzy, dostarczające czasami niezwykłych informacji na temat pochowanych. W ramach omawianej tematyki „W dawnej Polsce” uczniowie odbyli lekcję poza szkołą w Jadernówce pt. „A w zamku moi mili król z królową sobie żyli – czyli jak mieszkano na zamkach”. W czasie ciekawej i interesującej prezentacji uczniowie wzbogacili swoją wiedzę o następujące zagadnienia: Z czego i gdzie budowano zamki? Z jakich pomieszczeń i elementów obronnych składał się zamek? Kto mieszkał i do kogo należał zamek? Jakie funkcję pełnił zamek dawniej i dziś? Dlaczego epoka średniowiecza jest nazywany wiekiem ciemnym? Czym był taran i kurdycja? Okazało się, że przekazane ciekawostki nie tylko poszerzyły wiedzę uczniów, ale wzbudziły w nich ciekawość poznawczą oraz rozwinęły zainteresowania.