Dokumenty przedszkolne

Statut Publicznego Samorządowego Przedszkola w Woli Mieleckiej - AKTUALIZACJA

ikona pdf

 


Statut Publicznego Samorządowego Przedszkola w Woli Mieleckiej

ikona pdf

 

Program wychowawczy Publicznego Samorządowego Przedszkola w Woli Mieleckiej
ikona pdf

 

 Regulamin rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola w Woli Mieleckiej

ikona pdf

 

Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci uczęszczających do Publicznego Samorządowego Przedszkola w Woli Mieleckiej
ikona pdf

 

 Procedura postępowania z dzieckiem chorym obowiązująca w Publicznym Samorządowym Przedszkolu w Woli Mieleckiej

ikona pdf