Nauczyciele

 

Skład Rady Pedagogicznej:

 

 

 mgr Małgorzata JASTRZĄB

dyrektor szkoły

nauczyciel plastyki

 

mgr Magdalena POLAK

wicedyrektor szkoły

nauczyciel języka polskiego i zajęć rewalidacyjnych

 

mgr Anna Aleksiej - Szeląg

pedagog szkolny,

nauczyciel języka polskiego

 

 

mgr Danuta GIZA

bibliotekarz

 

 

nauczyciele sprawujący opiekę w świetlicy szkolnej

mgr Patrycja PROKOPIUK

mgr Urszula ALEKSIEJ

 mgr Jerzy FLIS

mgr Waldemar OZGA

mgr Tomasz TORBA

mgr Danuta GIZA

mgr Dorota KRAWIEC

mgr Małgorzata JASTRZĄB

 

 

wychowawcy oddziałów przedszkolnych

mgr Anna MAGDA – GUŁA

mgr Anna KLEMENTOWSKA

mgr Bogusława KUŁAGA

mgr Joanna TOKARZ

mgr Sylwia JASIŃSKA - KOLANO

mgr Gabriela JELEŃ

mgr Joanna ZIÓŁKOWSKA - ZIĘBA

mgr Izabela ZIÓŁKOWSKA

 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

mgr Lucyna PRZEBIEGLEC

mgr Sabina DZIEKAN

 mgr Dorota KRAWIEC

mgr Joanna WYSTĘPEK

 mgr Anna PACIORKOWSKA - SKRZYPEK

 

 

nauczyciele języka polskiego

mgr Anna ALEKSIEJ - SZELĄG

mgr Małgorzata ŁANOCHA

mgr Magdalena POLAK

 

nauczyciel historii i geografii, wos

mgr Agnieszka GRUSZECKA

 

nauczyciele języka angielskiego

mgr Renata  POGODA

mgr Patrycja PROKOPIUK

 

nauczyciel języka niemieckiego

mgr Bernadetta MAJ

 

nauczyciel matematyki

mgr Renata GODEK

mgr Maria ZIĘCINA

 

nauczyciel fizyki

mgr Andrzej SKÓRA

 

mgr Edyta RYBSKA-KOZIOŁ

nauczyciel biologii

 

mgr Edyta RYBSKA - KOZIOŁ

nauczyciel chemii i przyrody, biologii

 

mgr Waldemar OZGA

nauczyciel muzyki, zajęć artystycznych, plastyki

 

mgr inż. Tomasz WŁODARCZYK

nauczyciel informatyki, techniki

 

mgr Joanna OZGA

nauczyciel doradztwa zawodowego

 

mgr Urszula ALEKSIEJ

nauczyciel historii i wychowania do życia w rodzinie

 

nauczyciele wychowania fizycznego

mgr Bogumiła DZIEKAN – GĄBKA

mgr Tomasz TORBA

 

nauczyciele religii

ks. mgr Marcin BUKOWIEC

ks. mgr Zbigniew SMOŁKOWICZ

 

 Pracownicy administracji:

Beata NIEDŹWIEDŹ – sekretarz szkoły

Marta KUSEK – intendent

 

Pracownicy obsługi:

Ewa DYDUŁA

Stanisława FRONC

Anna JANCZAK – MIŁOŚ

Anna JABRZYK

Małgorzata LEŚ

Urszula MYJAK

Halina PADYKUŁA

Elżbieta PARYS

Ryszard RÓŻAŃSKI

Renata RUGAŁA

Dorota SIDUR

Wioletta STACH

Klaudia TROJNACKA