Czytanie na dywanie

 phoca thumb m img 0175 Celem spotkań pod tym tytułem jest wprowadzenie dzieci w świat literatury, zachęcanie rodziców do czytania dzieciom, kształtowania nawyku słuchania i opowiadania, wzbogacanie słownictwa dzieci, rozwijanie sprawności językowych, eliminowanie negatywnych emocji, agresji, wyciszanie dzieci.

 Cotygodniowe spotkania głośnego czytania zerówce i raz w miesiącu pięciolatkom są bardzo lubiane przez dzieci. Są wydarzeniami czytelniczymi systematycznie popularyzującymi czytelnictwo przez bibliotekarza Danutę Gizę.