Aktualności samorządu

 

 

Sprawozdanie

z działalności Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020

            Samorząd Uczniowski współdziała z dyrekcją i nauczycielami. Jego głównym celem jest wpajanie w uczniów demokratycznych norm współżycia i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły. Praca w nim wyzwala w dzieciach kreatywność, uwrażliwia na odpowiedzialność za swoje słowa i postępowanie.

            Zadania postawione do realizacji w roku szkolnym 2019/2020 w większości zostały zrealizowane.

            W Zespole Szkół im. J. M. Ossolińskiego odbyły się wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Wybory odbyły się wg regulaminu Samorządu Uczniowskiego, były przeprowadzone prawidłowo, nikt z uczniów nie zgłosił zastrzeżeń.

Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego:

 

Przewodnicząca: Krawiec Emilia klasa VII
Zastępca Przewodniczącej: Anna Kania klasa VII
Sekretarz: Krystian Opałacz klasa V

 

Samorząd Uczniowski pracował w oparciu o plan pracy opracowany przez zarząd samorządu i zatwierdzony przez dyrektora szkoły.

W roku szkolnym 2019/2020 w I półroczu zostały zrealizowane następujące zadania:

 • zorganizowanie zebrania kandydatów z poszczególnych klas do Rady Samorządu Uczniowskiego;
 • przeprowadzenie wyborów do samorządu szkolnego;
 • opracowanie planu pracy SU na rok szkolny 2019/2020;
 • współorganizowanie Europejskiego Dnia Języków Obcych;
 • Powitanie jesieni ( wrzesień) dzień ubioru w kolorach jesiennych.
 • Współorganizowanie akcji „Światełko Pamięci” wraz z nauczycielami historii,
 • Obchodzenie i zorganizowanie „Światowego Dnia uśmiechu”,
 • Zorganizowanie akcji „Opatrunak na ratunek” – nawiązanie współpracy z fundacją RedmptorisMissio w Poznaniu.
 • Współpraca z panią Pedagog i współzorganizowanie „Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka”
 • Zorganizowanie „ Międzynarodowego Dnia Życzliwości”,
 • organizowanie wystaw pokonkursowych prezentujących prace uczniów;
 • współtworzenie strony internetowej szkoły;
 • pomoc w organizacji apeli szkolnych;
 • Udział w akcji „ Szkoła do Hymnu”,
 • współorganizowanie apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
 • zorganizowanie wyjazdu dla klasy VIII w ramach doradztwa zawodowego do firmy „ Husqvarna”,
 • akcja – zbieramy nakrętki dla podopiecznej fundacji „Vive – serce dzieciom”,
 • akcja „Dzień Pluszowego Misia” - Poznanie historii pluszowego misia i genezy święta,
 • akcja „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę” i nawiązanie współpracy z nadleśnictwem i kołem łowieckim „Łoś w Mielcu”
 • Przygotowanie gazetek okolicznościowych Halloweenowej, Święta Dziękczynienia i Świąt Bożonarodzeniowych;

 

Ponadto:

 • aktualizowano gablotę Samorządu Uczniowskiego; stronę internetową szkoły,
 • udział w pacach zespołu wychowawców klas (realizacja planu pracy, imprezy, konkursy);
 • dbanie o wygląd szkoły;
 • pomoc w organizacji wszelkich konkursów, wystaw i imprez szkolnych;
 • pomoc w tworzeniu gazetek szkolnych.

 

 

Przewodnicząca SU: Emilia Krawiec 

Opiekunowie SU Patrycja Prokopiuk  i   Sabina Dziekan