Konkurs szkolny

c-dekorowanie-swiatecznego-stolu-89-16

Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia! Zapraszam Was zatem do udziału w konkursie Bożonarodzeniowym, tegorocznym tematem będzie „Magia Świąt Bożego Narodzenia”. Chcemy, aby w tym roku wasze pracy przyozdobiły hol i korytarze naszej szkoły oraz szkolną choinkę, dlatego zachęcam Was do udziału w w/w konkursie.

 

Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy do udziału

w szkolnym konkursie plastycznym
pt. Magia Świąt Bożego Narodzenia


Wielkimi krokami zbliżają się
Święta Bożego Narodzenia! Zapraszam Was zatem do udziału w konkursie Bożonarodzeniowym, tegorocznym tematem będzie „Magia Świąt Bożego Narodzenia”. Chcemy, aby w tym roku wasze pracy przyozdobiły hol i korytarze naszej szkoły oraz szkolną choinkę, dlatego zachęcam Was do udziału w w/w konkursie. Postarajcie się wykonać ciekawą i estetyczną pracę.

Tegoroczny Konkurs umożliwi wyróżnionym uczniom i ich pracom udział w Gminnym Konkursie Plastycznym organizowanym przez Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Chorzelowie.

REGULAMIN KONKURSU pt. Magia Świąt Bożego Narodzenia
 

WARUNKI UCZESTNICTWA :

 • Uczestnikiem konkursu może zostać każdy uczeń klas „0” - III naszej szkoły, który zgłosi tylko jedną pracę,

 • Praca powinna być wykonana samodzielnie i zgodnie z tematem,

 • Stworzone na konkurs prace powinny posiadać metryczkę (imię i nazwisko i klasa).

CELE KONKURSU:

 • Kultywowanie i pogłębianie wiedzy na temat tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia,

 • Propagowanie wartości chrześcijańskich,

 • Uwrażliwienie na piękno rodzinnych świat,

 • Tworzenie różnorodnych przestrzennych kompozycji kojarzących się ze Świętami,

 • Wyrażanie własnej wrażliwości estetycznej poprzez wykonanie pracy plastycznej różnymi technikami,

 • Rozwijanie inwencji twórczej i wyobraźni plastycznej dzieci.

 • Stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.

ZADANIE KONKURSOWE:

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie stroików bożonarodzeniowych, ozdób choinkowych, kartek świątecznych z bożonarodzeniowymi życzeniami lub przedstawienie tradycji rodzinnych związanych z Bożym Narodzeniem w formie rysunku lub obrazu. Format i technika wykonania pracy konkursowej – dowolne.

TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC:

Prace należy dostarczyć od 01 do 05 grudnia br. do wychowawcy klasy IIb pani Doroty Grabiec (sala nr 17) i wychowawcy klasy IIa pani Lucyny Przebieglec (sala nr 18)

OCENA PRAC I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:

1. Wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów.

2. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

 • samodzielność i oryginalność,

 • zgodność pracy z tematem,

 • estetyka wykonania,

 • poziom artystyczny prac

3. Organizator przewiduje dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

4. Ogłoszenie wyników konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi w dniach 06-08 grudnia br.

5. Pokonkursowa wystawa potrwa do połowy stycznia 2018r. Zwrot prac biorących udział w wystawie do 26 stycznia 2018r.

6. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą uczestnika przetwarzanie tj. upublicznienie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2016r. Po 922.)

7. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

Organizatorzy i koordynatorzy konkursu: mgr Dorota Grabiec i mgr Lucyna Przebieglec