Żałuję - projekt KinoSzkoła

phoca thumb m 2017-05-08 10.59.25  W dniu 8 maja uczniowie klas pierwszych gimnazjum po raz kolejny wzięli udział w Interdyscyplinarnym Programie Edukacji Medialnej „ KinoSzkoła”. Tematem przewodnim warsztatów była przemoc i agresja młodzieży szkolnej. Uczniowie dyskutowali nad różnicami miedzy agresją a przemocą.

 Poznali cechy i różnorodne formy przemocy. Zastanawiali się jakie czynniki sprzyjają przemocy oraz w jaki sposób należy ją eliminować. Podsumowaniem zajęć było stwierdzenie o konieczności kontaktu i dialogu miedzy uczniami, nauczycielami i rodzicami co niewątpliwie zapobiega przemocy wśród młodzieży. Na zakończenie uczniowie obejrzeli film pt. „ Żałuję !”, który doskonale oddał klimat zajęć i sprzyjał refleksji.