Innowacje pedagogiczne w Woli Mieleckiej

Uczniowie klasy czwartej Szkoły Podstawowej w Woli Mieleckiej oraz gimnazjaliści jednej z klas pierwszych Publicznego Gimnazjum w Woli Mieleckiej, dzięki dodatkowym godzinom przyznanym przez Wójta Gminy Mielec Kazimierza Gacka na realizację innowacji pedagogicznych, stają przed szansą rozwijania swoich przyrodniczych umiejętności, tak ważnych w dobie gospodarki innowacyjnej.

 

Początek roku szkolnego to czas podejmowania nowych wyzwań i przedsięwzięć.

Uczniowie klasy czwartej Szkoły Podstawowej w Woli Mieleckiej oraz gimnazjaliści jednej z klas pierwszych Publicznego Gimnazjum w Woli Mieleckiej, dzięki dodatkowym godzinom przyznanym przez Wójta Gminy Mielec Kazimierza Gacka na realizację innowacji pedagogicznych, stają przed szansą rozwijania swoich przyrodniczych umiejętności, tak ważnych w dobie gospodarki innowacyjnej.Czwartoklasiści, na jednych z pierwszych zajęć w ramach innowacji pn. REZERWATY DZIKIEJ PRZYRODY autorstwa Elżbiety Żuchowskiej –Pezdy, spotkali się w dniu 11.09.2012 r. ze swoim nieco starszym kolegą, Tomkiem Bernatem, entomologiem z zamiłowania, który zaprezentował wyniki swoich najnowszych obserwacji entomologicznych rozbudzając tym samym przyrodnicze pasje kolegów.

Gimnazjaliści natomiast, biorący udział w innowacji pedagogicznej pn. PUZLLE ŻYCIA, ukazującej związki biologii i matematyki, spotkali się z w dniu 12.09.2012 ze studentką czwartego roku medycyny Kamilą Such, która wyjaśniła i wskazała przykłady wykorzystania języka matematyki w świecie zjawisk biologicznych, co było znakomitym wstępem do prób rozumienia zależności występujących w organizmach żywych.

Kreatywne podejście do celów innowacji realizowanych w Woli Mieleckiej, gwarantuje wyposażenie uczniów w „dodatkowy zmysł” ułatwiający zrozumienie świata i wprowadzanie w nim pozytywnych zmian.