Warsztaty dla uczniów w ramach projektu „Dostępna Szkoła”

phoca thumb m IMG 20230209 140520  W dniu 9 lutego 2023r w naszej szkole w ramach realizacji projektu „Dostępna szkoła” odbyły się warsztaty integracyjne dla uczniów klas III-VIII. Warsztaty poprowadził pan Maciej Knap ze Stowarzyszenia Młodych Lubuszan, z którymi współpracujemy w realizacji projektu. Podczas tego spotkania dzieci i młodzież mogli doświadczyć, z jakimi problemami borykają się osoby niewidzące, niesłyszące, czy poruszające się na wózku dla niepełnosprawnych.

 Uczniowie z wielkim zaangażowaniem brali udział w przeprowadzonych symulacjach różnych niepełnosprawności. Dzięki temu mogli, choć w niewielkim stopniu, „wejść w skórę” osoby z niepełnosprawnością oraz doświadczyć barier, które ona napotyka. Były to zajęcia, które wzbudziły wiele emocji i pytań, ale przede wszystkim sprzyjały budowaniu pozytywnej postawy otwartości i tolerancji wobec osób niepełnosprawnych.