Konkurs ZUCH

zuch 2 logo Z prawdziwą przyjemnością pragnę poinformować o kolejnych sukcesach uczniów klas młodszych.

W dniach 5-7 maja 2021r. uczniowie klas I-III pisali roczny konkurs Zuch. Sprawdziany konkursowe dla klas I, II, III szkoły podstawowej składały sie z 21 pytań. Treść sprawdzianów konkursu Zuch z języka polskiego sprawdzała kompetencje uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem, poprawności pisowni, słownictwa oraz wiedzy o języku. Ten test pisało 18 uczniów. Treść sprawdzianów konkursu Zuch z języka angielskiego sprawdzała znajomość słownictwa oraz podstawowych zwrotów – pisało 5 uczniów. Treść sprawdzianów konkursu Zuch z matematyki weryfikowała sprawność rachunkową oraz praktyczne umiejętności w rozwiązywaniu zadań tekstowych. Test z matematyki pisało 23 uczniów i okazało się, że był najtrudniejszy.

Najwięcej laureatów mamy z języka polskiego. Oto oni:

  1. Zuzanna Ziółko - klasa 1b – 7 miejsce – opiekun Dorota Krawiec
  2. Jarosław Leśniak- klasa 1b – 14 miejsce – opiekun Dorota Krawiec
  3. Michał Kręcigłowa- klasa 1b – 15 miejsce – opiekun Dorota Krawiec
  1. Tomasz Jaworski - klasa 2 – 3 miejsce w Polsce – nagroda! – opiekun Lucyna Przebieglec
  2. Adrian Kuzara – klasa 2 – 12 miejsce – opiekun Lucyna Przebieglec

Z języka angielskiego tytuł laureata otrzymał:

Michał Pazdro – klasa 1b – 6 miejsce – opiekun Patrycja Prokopiuk

Z matematyki laureatem został:

            Tomasz Jaworski – klasa 2 – 7 miejsce – opiekun Lucyna Przebieglec

Mamy nadzieje, że konkursy spełniły oczekiwania uczestników, a ciekawa formuła sprawdzianów stała sie zachętą dla uczniów do pogłębiania wiedzy i do wzięcia udziału w kolejnych edycjach konkursów.

Pragnę serdecznie pogratulować wszystkim uczestnikom osiągniętych wyników i życzyć wiele satysfakcji ze zdobywania nagród i dyplomów.

Lucyna Przebieglec

logo zuch