Pasja to wolność

ep  „Pasja to wolność”. Pod taki hasłem uczniowie klas siódmych naszej szkoły realizowali projekt poświęcony skutecznym metodom i technikom uczenia się oraz analizowali swoje podejście do uczenia się. Korzystali z metody metaplanu czyli odpowiadali sobie na pytania: jak jest?, jak powinno być, dlaczego nie jest tak, jak powinno być?

Ponadto, uczniowie klasy 7b mieli dodatkowo okazję wziąć udział w interesujących warsztatach online z realizatorkami ogólnopolskiego projektu WRONA, Adrianną Czechowską i Igą Bonk- uczennicami IX Liceum Ogólnokształcącego z

Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Nowakowskiego w Bydgoszczy.

Jak ważna jest znajomość nowoczesnych metod uczenia się piszą m.in. Colin Rose i Malcolm J. Nicholl: „Uczenie się to przygoda i pasja na całe życie. To niekończąca się wyprawa badawcza, której celem jest ZROZUMIENIE. Warto, żeby każdy jej uczestnik nieustannie analizował i doskonalił swoje metody uczenia się i myślenia, by mieć pełną świadomość swojego geniuszu, ale i .... ograniczeń. Nauka zaczyna się na długo przedtem, nim po raz pierwszy przestąpimy próg szkoły i trwa nawet wówczas, gdy jesteśmy mocno dojrzali. Nigdy nie warto zaprzestać uczenia się ani stosowania w życiu tego, czego się nauczyliśmy”

Wśród uczniów, analizy szczególnie dojrzałe i wartościowe pod względem merytorycznym oraz estetycznym przygotowali: Patryk Wiącek, Oliver Bąk, Natalia Andrychowicz, Weronika Klimczak, Bartłomiej Pieróg.

wrona plakat 2