Akcja żonkile

1

19 kwietnia 2021 r. obchodzimy 78. rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim. Tego dnia na ulicach Warszawy i innych polskich oraz zagranicznych miast wolontariusze rozdają papierowe żonkile. 

Akcja Żonkile to organizowana przez Muzeum Historii Żydów Polskich społeczno-edukacyjna akcja mająca na celu przypomnieć o Powstaniu w Getcie Warszawskim. Powstanie, które wybuchło 19 kwietnia 1943 roku w getcie, było heroicznym przystąpieniem do walki o wolność z niemieckim okupantem. Jego bezpośrednią przyczyną była decyzja o likwidacji getta warszawskiego w związku z realizacją przez hitlerowców planu zagłady Żydów.
Żonkile rozdawane na ulicach symbolizują nadzieję, pamięć oraz szacunek. "Związane są z postacią Marka Edelmana, ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej, który w każdą rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim dostawał te kwiaty od anonimowej osoby. Sam również co roku 19 kwietnia składał pod Pomnikiem Bohaterów Getta bukiet żółtych kwiatów - często były to właśnie żonkile" - informuje Muzeum Powstania Warszawskiego.
Po raz pierwszy Akcja Żonkile została zorganizowana dziewięć lat temu, w 2013 roku. 500 wolontariuszy na ulicach polskich miast rozdało wówczas ponad 50 tys. papierowych żonkili oraz blisko 80 tys. ulotek z informacjami o powstaniu.
Nasza szkoła również włączyła się w tę akcję. Uczniowie na lekcjach historii i wosu obejrzeli 2 filmy o tym wydarzeniu: „ Muranów – dzielnica północna” oraz „ Będę pisać”. Pozwoliło to na poznanie podstawowych informacji na temat powstania w getcie warszawskim oraz skłoniło do refleksji i rozmowy na temat pomagania i roli przyjaźni w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami. Na koniec uczniowie w zeszytach rysowali symbol powstania czyli żółty żonkil.

 

2

3

4