Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

 1 13 kwietnia to Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Jest to polskie święto państwowe uchwalone w 2007 roku przez Sejm Rzeczypospolitej, w celu oddania hołdu ofiarom zbrodni katyńskiej.

Terminem „Zbrodnia Katyńska” określa się wymordowanie wiosną 1940 r. przez NKWD prawie 22 tys. osób. Byli to  polscy jeńcy wojenni transportowani pociągami z obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku oraz więźniowie wojskowi i cywile w różnych miejscach sowieckich republik Ukraińskiej i Białoruskiej. Zbrodni dokonywano na podstawie decyzji najwyższych sowieckich władz, czyli Biura Politycznego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) z 5 marca 1940 r. Jeńcy ginęli od strzału w tył głowy. Ofiary zostały pogrzebane w zbiorowych, bezimiennych mogiłach w m.in. w Katyniu, Charkowie oraz Miednoje.

„My, mar­twi chce­my by pa­mięć żyła,
Wraz z zie­mią, na­szą krwią obry­zga­ną,
Aby w umy­słach na za­wsze była:
Zbrod­nia Ka­tyń­ska - nie za­po­mnia­ną.”

Ronald Śliwiński „Katyń” - fragment

Informację o odkryciu masowych grobów w Katyniu pierwsi podali Niemcy 13 kwietnia 1943 r. Dwa dni później moskiewskie radio zakomunikowało, że zbrodnię popełnili Niemcy w 1941 r. podczas zajmowania okolic Smoleńska. Próby wyjaśnienia sprawy przez polski rząd z pomocą Międzynarodowego Czerwonego Krzyża doprowadziły do zerwania przez Kreml 25 kwietnia 1943 r. stosunków z Polską. Wersję o eksterminacji jeńców przez hitlerowskie Niemcy upowszechniała propaganda ZSRR, a wraz z nią władze PRL.

Władze USA i Wielkiej Brytanii już w 1943 r. miały informację o tym, że zbrodni na polskich jeńcach dokonali Sowieci. Jednak z obawy, że Stalin wycofa się z koalicji antyhitlerowskiej, wolały w tej spawie milczeć.

Związek Radziecki przyznał się oficjalnie do popełnienia zbrodni dopiero po pięćdziesięciu latach od dokonania mordu tj. 13 kwietnia 1990 roku, kiedy to Michaił Gorbaczow przekazał prezydentowi Wojciechowi Jaruzelskiemu listy przewozowe NKWD z obozów w Kozielsku i Ostaszkowie oraz spis jeńców obozu w Starobielsku.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !

2