158. Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

phoca thumb m 1  22 stycznia obchodziliśmy 158. Rocznicę Powstania Styczniowego. Przypomnijmy, iż było to powstanie narodowe przeciw Rosji, które rozpoczęło się 22 stycznia 1863 roku od ogłoszenia Manifestu, wydanego przez Centralny Komitet Narodowy, który powołał Tymczasowy Rząd Narodowy. Bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania była branka do armii rosyjskiej, przeprowadzona niespodziewanie w Królestwie Polskim w połowie stycznia.

Swoim zasięgiem objęło ono tereny Królestwa Polskiego oraz Litwy, Białorusi, jak i części Ukrainy. Powstanie było największym zrywem niepodległościowym w XIX wieku, na który złożyło się ponad 1200 bitew i potyczek. Wzięło w nich udział ponad 200 tysięcy powstańców z wszystkich warstw społeczeństwa. Walki trwały do jesieni 1864 roku. Powstanie zakończyło się militarną klęską Polaków.

Po upadku tego zrywu narodowego Rosjanie rozpoczęli represje. Wiele tysięcy Polaków zostało zesłanych na Syberię, skąd nigdy już nie wrócili. Zniesiono wówczas autonomię Królestwa i uczyniono z niego zwykłą prowincję Rosji. Na sile znacznie przybrał także sam proces rusyfikacji.

Powstanie Styczniowe zakończyło się klęską, jednak pomimo tego i represji wobec Polaków, zaborcom nie udało się złamać w narodzie ducha oporu.

W związku z rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego uczniowie klasy VII b na lekcji historii uczestniczyli w wykładzie on - line pt. „Powstanie Styczniowe w sztuce” w ramach programu edukacyjnego „Polska. Siła obrazu ” organizowanego przez Muzeum Narodowe w Warszawie. Wykład prowadziła pani Karolina Zalewska, która opowiadała, w jaki sposób powstanie styczniowe (1863-1864) znalazło odbicie w sztuce polskiej. Prelegentka omawiała prace artystów, którzy brali na warsztat nie tylko sam zryw niepodległościowy, ale również poprzedzające go krwawo tłumione manifestacje patriotyczne w stolicy.