Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

prawadziecka Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka – to święto obchodzone corocznie 20 listopada. Zostało ustanowione z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 7 listopada 2014 r. dla upamiętnienia 25. rocznicy przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Konwencji o prawach dziecka. Polska jako członek ONZ pragnie propagować datę 20 listopada, by przypomnieć, że każde dziecko to Mały Człowiek, posiadający swoje prawa.

Janusz Korczak powiedział kiedyś „nie ma dzieci są ludzie”. I to jest prawda. „Dziecko to także człowiek tylko, że jeszcze mały...”.

Należy podkreślić, że Konwencja o prawach dziecka z 20 listopada 1989 r. to dokument obowiązujący niemal we wszystkich państwach świata. Prawa wymienione w Konwencji mają wszystkie dzieci, bez wyjątku.

W konwencji zapisane są:

 • prawo do życia i rozwoju, do tożsamości i obywatelstwa,
 • prawo swobody myśli, sumienia i wyznania, wyrażania poglądów, w tym w postępowaniu administracyjnym i sądowym,
 • prawo do ochrony życia prywatnego, rodzinnego, domowego, tajemnicy korespondencji
 • prawo do wychowania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi, prawo poznania rodziców, jeżeli to możliwe,
 • prawo do wolności od tortur, poniżającego traktowania, przemocy fizycznej lub psychicznej, wyzysku, nadużyć seksualnych,
 • prawo do swobodnego zrzeszania się, pokojowych zgromadzeń,
 • prawo do odpowiedniego do wieku i stopnia rozwoju traktowania w ramach postępowania karnego,
 • prawa społeczne, w tym prawo do odpowiedniego standardu życia, opieki w instytucjach i zakładach, ochrony socjalnej, ochrony zdrowia, rehabilitacji społecznej i zdrowotnej,
 • prawo do ochrony przed wyzyskiem ekonomicznym, podejmowaniem pracy w zbyt wczesnym wieku,
 • prawo do wypoczynku i czasu wolnego,
 • prawo dostępu do informacji i materiałów pochodzących z różnych źródeł,
 • prawa do nauki, w tym prawo do bezpłatnej i obowiązkowej nauki w zakresie szkoły podstawowej.

 

Musimy pamiętać, że korzystając z własnych praw nie można ograniczać praw innych ludzi – kolegów, koleżanek i dorosłych.

Pamiętajcie !

Traktujcie innych tak,

jak sami chcecie być traktowani !

 

Podsumujmy słowami Janusza Korczaka – „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

prawadziecka2

 

Zeszyt zadań o prawach dziecka dla najmłodszych