Procedury funkcjonowania Publicznego Samorządowego Przedszkola w Woli Mieleckiej od 1 września 2020 w czasie pandemii Covid -19

 Prosimy wszystkich rodziców o zapoznanie się z procedurami zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w czasie trwania pandemii.

 

Procedury funkcjonowania Przedszkola w Woli Mieleckiej od 1 września 2020

Załączniki do procedur funkcjonowania przedszkola w Woli Mieleckiej od 1 września 2020

Oświadczenie przedszkole

Klauzula informacyjna