Procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Woli Mieleckiej od 1 września 2020 w czasie pandemii Covid -19

Prosimy wszystkich rodziców o zapoznanie się z procedurami zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w czasie trwania pandemii.

 

Procedury funkcjonowania szkoły podsatwowej w WM od 1 września 2020

Oświadczenie szkoła podstawowa

Rgulamin korzystania z szatni

Regulamin świetlicy szkolnej

Regulamin biblioteki szkolnej

Zasady zajęć szkolnych i pozaszkolnych

Procedury sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń

Rejestr mycia i dezynfekcji zabawek i sprzętu sportowego

Procedury żywienie

 Klauzula informacyjna