III Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Prozy i Poezji Niemieckojęzycznej

 flaga Bardzo miło mi oznajmić, że konkurs jakim jest recytacja wybitnych poetów niemieckich, odbył się! Nie został on odwołany, jak to wszyscy zakładali, odbył się w sposób zdalny. Jestem dumna z wysiłku jakiego podjęli się uczniowie wraz z ich nauczycielami. Mimo tylu przeszkód udało się.

 Utalentowani uczniowie reprezentowali wysoki poziom artystyczny, wręcz zachwycili komisję oryginalnymi interpretacjami utworów. Serdecznie dziękujemy Jurorom za wyłonienie finalistów, opiekunom za przygotowanie młodzieży do konkursu oraz młodzieży, która wykazała się swoimi talentami i wrażliwością.
Najważniejszym celem konkursu było przekonanie i motywowanie młodzieży do twórczego działania, sprawienie, aby uwierzyli w swoje zdolności recytatorskie, zachęta do pogłębiania wiedzy w szerszym wymiarze.
Oceny uczestników dokonało jury w następującym składzie:
1.     Monika Cisło- wicedyrektor I LO w Mielcu
2.     Justyna Ryczek- pracownik Filii Ośrodka Kultury w Woli Mielckiej

Jury wyłoniło 3 laureatów:

•    I miejsce  Kamil Kręcigłowa       SP w Woli Mieleckiej          (opiekun S. Stachura)
•    II miejsce   Klaudia Ruszczyk    SP WADOWICE GÓRNE  (opiekun Łukasz Szpik )
•    III miejsce  Grzegorz Maciejak  SP JAMY                            (opiekun Łukasz Szpik )

Oprócz dyplomów zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, których fundatoram jest Ambasada Szwajcarii, oraz współorganizator konkursu Małgorzata Jastrząb dyrektor ZS w Woli Mieleckiej. W programie przewidziano wiele atrakcji, lecz warunki na to nie zezwoliły z przyczyn oczywistych. Przede wszystkim serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów.
Sabina Stachura