„Z kodowaniem za pan brat” – innowacja w edukacji przedszkolnej.

phoca thumb m dscn2238  Innowacja „Z kodowaniem za pan brat” jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020. Głównym celem wprowadzanej innowacji jest rozwijanie u wychowanków uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie.

 Dzieci z natury są ciekawe świata, chcą doświadczać, eksperymentować, działać. Taki sposób pracy powoduje, że dziecko z biernego odbiorcy staje się twórcą, konstruktorem poszukującym najlepszych rozwiązań. Uczniowie angażując w działaniu wszystkie zmysły zdecydowanie lepiej zapamiętują to, czego się uczą. Efektywność takich zajęć jest wyższa niż zajęć prowadzonych metodami transmisyjnymi, gdzie uczeń jest wyłącznie biernym odbiorcą podawanych mu treści. Po obserwacjach pracy sześciolatków z matą do kodowania należy stwierdzić, że jest to trafiony pomysł, który łączy  naukę z zabawą oraz przyjemnością doświadczania sukcesu i z poczuciem sprawstwa.