OK ZESZYT JEST OK – innowacja pedagogiczna w edukacji wczesnoszkolnej

phoca thumb m dscn1955  Innowacja „OK ZESZYT JEST OK ” jest wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym zalecającym organizowanie zajęć edukacyjnych takimi metodami i formami pracy, które zwiększą i w uczniu i w nauczycielu motywację i kreatywne podejście do procesu uczenia się i nauczania. Aby to było możliwe, nie należy sprowadzać lekcji tylko do korzystania z tradycyjnego zeszytu, zeszytu ćwiczeń czy podręcznika.

 W czasie zajęć należy kreować środowisko sprzyjające uczeniu się, aby sposób przekazu treści programowych był dla uczniów ciekawy, atrakcyjny i współczesny. Stosowanie technologii informacyjno – komputerowej oraz OK zeszytu sprawi, że uczeń będzie chętnie uczestniczył w zajęciach i aktywnie brał w nich udział. I oto w ten sposób uczniowie 3b założyli O.K zeszyty, które stały się podręcznikami tworzonymi przez uczniów. Każdy trzecioklasista doskonale wie, jakie elementy musi zawierać jego OKejowy zeszyt: 1.Temat lekcji który powinien intrygować, zachęcać do procesu poznania, najlepiej zapisany w formie pytania. 2. Cel lekcji- wyróżniony odpowiednim symbolem, znakiem graficznym, który sygnalizuje ważną do zdobycia umiejętność. Sprawdzenie, czy cel lekcji został osiągnięty odbywa się pod koniec lekcji w wyniku ewaluacji. 3. Kryteria sukcesu ( NaCoBeZu)- niezwykle ważne w procesie uczenia się, ponieważ precyzują konkretne wymagania i umiejętności. Dzięki nim uczeń wie, co musi umieć i jak ma to osiągnąć. Podawane są w formie pisemnej na każdej lekcji. 4. Notatka- przybiera różne formy w zależności od preferencji poznawczych ucznia. Unikamy zapisu w formie definicji czy notatki encyklopedycznej (chyba, że uczeń chce w taki właśnie sposób notować). Wszystkie informacje wymagają przetworzenia na język uczniowski. Notatka może być kolorowa, przybierać różne formy graficzne: wklejki, mapy mentalne, drzewko decyzyjne, gra planszowa, zapis w formie zdań, gwiazda, tabela, rysunek itp.5.Refleksja-może przybrać formę autorefleksji, oceny koleżeńskiej lub samooceny. Dotyczy stopnia opanowania materiału, jego trudności, sposobu prowadzenia zajęć i ich atrakcyjności oraz zaangażowania w lekcje. Refleksja może wystąpić jako zapis graficzny np. sygnalizator światła lub zdanie (także z elementami argumentacji). Po obserwacjach pracy uczniów klasy 3b z O.K zeszytem należy stwierdzić, że jest to trafiony pomysł, który łączą  naukę z zabawą oraz przyjemnością z tworzenia własnego „dziennika z lekcji” i dzieci chętnie z nim pracują.