Konsultacje

Dyrektor Szkoły informuje, że w dniu 14 marca (czwartek) od godziny 16.30 do 17.30 będą odbywać się konsultacje dla Rodziców. W tym dniu dyżur pełnić będą wszyscy nauczyciele.
Zapraszamy rodziców do skorzystania z możliwości uzyskania informacji o swoim dziecku.