Podsumowanie projektu w kl. 0-III „Piękna Nasza Polska Cała”

phoca thumb m dscn17131 Międzynarodowy projekt edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała” jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków – 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Temat, jakże ważny i poważny - jednak może i powinien być zrozumiały także dla najmłodszych odbiorców. Wiek przedszkolny i wczesnoszkolny to właściwy czas na rozbudzenie w dziecku świadomości kim jest i skąd pochodzi. W ramach projektu uczniowie klas 0 –III łącznie zrealizowali 13 zadań w okresie od września do listopada.

 Dzieci z grupy sześciolatków były odpowiedzialne wykonanie tańca ludowego – poloneza oraz za naukę piosenki o tematyce patriotycznej. Zadaniami uczniów klasy pierwszej była nauka i zaśpiewanie hymnu Polski oraz recytacja wierszy o tematyce patriotycznej. Ponadto uczniowie klas 0 II urządzili historyczny „Kącik pamięci” w którym znalazły się różne pamiątki historyczne oraz folkowe. Uczniowie klasy II realizując zadanie z projektu „Piękna nasza Polska cała” wzięli udział w zawodach sportowych pod hasłem „Biało – czerwoni”. Do rywalizacji zaproszeni zostali koledzy z klasy I. Zajęcia rozpoczęły się od przypomnienia sylwetek polskich sportowców i ich sukcesów. Następnie dzieci mogły się wykazać swoją sprawnością w takich konkurencjach jak: „sadzenie ziemniaków”, bieg sztafetowy, piłka w rzędach. Emocje były ogromne, ale wszyscy przestrzegali zasad fair play i świetnie się bawili. Drugim zadaniem uczniów z II klasy było zaprezentowanie kolegom zabawy ludowej „Jaworowi ludzie”, która w różnych okolicach kraju miała inny tekst i melodię, przy czym reguły gry pozostały niezmienne.  Zabawa bardzo spodobała się wszystkim uczniom, którzy z ochotą włączyli się w głośny śpiew i klaskając, kibicowali kolegom. Warto dołożyć starań, aby takie zabawy ocalić od zapomnienia, a być może wprowadzić je jako formę spędzania przerw międzylekcyjnych.

Z kolei zadaniem klasy III a było grupowe wykonanie pracy plastycznej pt. „Strój ludowy naszego regionu” oraz zorganizowanie konkursu fotograficznego pt. ”To wszytko Polska”.

Natomiast uczniowie klasy III b zorganizowali wystawę pod hasłem „Razem dla Niepodległej”, w którą zaangażowała się społeczność szkolna. Dzięki zaangażowaniu uczniów, rodziców i nauczycieli udało się zgromadzić wiele cennych i unikatowych pamiątek historycznych, patriotycznych, folkowych, religijnych, sportowych oraz związanych z dziedzictwem kulturowym Polski. Na wystawie została również umieszczona praca plastyczna uczniów - „100 kwiatów dla Niepodległej” przedstawiająca flagę Polski. Drugim zadaniem klasy III b było wykonanie i napisanie kartki dla powstańca warszawskiego w ramach ogólnopolskiej akacji „Bohaterom – napisz kartkę Bohaterom”. Przy tej okazji dzieci poznały sylwetki wybranych powstańców warszawskich, którzy przed laty walczyli o stolicę oraz którzy nadal są wśród nas, zasługują na szacunek oraz podziękowanie za patriotyczną postawę i podjęty trud obrony ojczyzny. Kolejnym celem kl. III b w ramach projektu była organizacja Dnia Mody Patriotycznej oraz przeprowadzenie turnieju wiedzy patriotycznej pt. „Kocham Cię Polsko” dla uczniów klas 0 – III. Quiz składał się z 35 pytań obejmujących zakres wiedzy z małej i dużej ojczyzny. Wszyscy uczniowie wykazali się zadawalającym poziomem wiedzy o naszym kraju. Podsumowując podjęte działania kl. 0-III w ramach projektu których głównym celem było kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej dzieci należy uznać za zrealizowane. Wszystkie zadania i wybrane zdjęcia zostaną umieszczone na stronie Bliżej Przedszkola https://blizejprzedszkola.pl/wpisy# .