Rekrutacja do klasy I i przedszkola

Dyrektor Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej ogłasza rekrutację do przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy I na rok szkolny 2018/2019
Poniżej zarządzenia dyrektora oraz wymagane dokumenty do pobrania.
Dokumenty również można pobrać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 - 13.00

 

PRZEDSZKOLE

Wniosek do przedszkola

OSWIADCZENIA do wniosku do przedszkola

POTWIERDZENIE woli przyjecia do przedszkola

INFORMACJA o spełnianiu kryteriów

INFORMACJA o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty

ZARZĄDZENIE  Nr 7

ZARZĄDZENIE  Nr 8

ZARZĄDZENIE Nr 9


 

 

KLASA I

ZGŁOSZENIE DO KLASY I DLA DZIECI ZAMIESZKAŁYCH W OBWODZIE SZKOŁY

WNIOSEK DO KLASY  I DLA UCZNIÓW SPOZA OBWODU SZKOŁY

OŚWIADCZENIE DO ZGŁOSZENIA DO KL I

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO KLASY I

KARTA INFORMACYJNA O DZIECKU do klasy I

ZARZĄDZENIE  Nr 4

ZARZĄDZENIE  Nr 5

ZARZĄDZENIE Nr 6